فایل رایگان بررسي اثر منبع خنک کننده دنباله رو روي خوردگي بين دانه اي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر منبع خنک کننده دنباله رو روي خوردگي بين دانه اي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پدیده فساد یا پوسیدگی خط جوش (W.D) یکی از معضلات بزرگی میباشد که حین جوشکاری فولاد های زنگ نزن، در منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ ) ایجاد می شود. در این تحقیق سعی شد به بررسی روش جدیدی حین فرایند جوشکاری، که استفاده از منبع خنک کننده دنباله رو (THS) بود، پرداخته شود و با تغییر در سیکل حرارتی و نرخ خنک شدن خط جوش، میزان خوردگی بین دانه ای (IGC) را به حداقل مقدار ممکن برساند. در این رابطه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304 توسط جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن و حفاظت گاز آرگون (GTAW)، جوشکاری شده و در برابر پدیده خوردگی بین دانه ای مورد بررسی قرار گرفته. در این پژوهش تاثیر پارامتر هایی همچون جریان جوشکاری و دبی گاز خنک کننده (آرگون) بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از بین فولاد های زنگ نزن موجود در بازار یک ورق تهیه گردید و پس از آنالیز و شناسایی ترکیب آن، 8 نمونه بریده شد و در چهار گروه به ترتیب : بدون خنک کننده، خنک کننده با دبی 16 لیتر بر دقیقه، خنک کننده با دبی 20 لیتر بر دقیقه و خنک کننده با دبی 24 لیتر بر دقیقه دسته بندی و با اعمال جریان های 120 و 150 آمپر برای هر گروه، به صورت خودکار جوش لب به لب داده شدند. نمونه ها جهت آزمون مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای بر طبق استاندارد ASTM A262-93a مورد بررسی قرار گرفتند و بهترین نتیجه را گروه چهار (خنک کننده با دبی 24 لیتر بر دقیقه) داشت.

لینک کمکی