فایل رایگان بررسي خواص ساختاري و ابررساناي سيستم ايبکو با جانشاني نيوبيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص ساختاري و ابررساناي سيستم ايبکو با جانشاني نيوبيوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

دراین تحقیق، سنتز ومشخصات ابررسانا با دمای بالای ایبکو در اثر جایگزینی نیوبیوم به جای ایتریم با درصد وزنی0.05و x=0.00, 0.01, 0.02 گزارش شده است. از تجزیه وتحلیل اشعه ایکس مشخص شد که فازه ها ارتورومبیک می باشد.چگالی جریان بحرانی Jc بعنوان تابعی از دما، با استفاده از مدل حالت بین از حلقه های هیستریز تا 1KG در محدوده دما 10K تا 60K محاسبه شده است. جایگرینی نیوبیوم به جای ایتریم باعث کاهش دمای بحرانی ولی باعث افزایش چگالی جریان بحرانی می شود.

لینک کمکی