فایل رایگان بررسي ساختار کريستالي و خواص ابررسانايي ترکيب Y1-xErxCu3O7-?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ساختار کريستالي و خواص ابررسانايي ترکيب Y1-xErxCu3O7-? :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقی، نمونه های ترکیبات پایه ایتریم با فرمول کلیY1-xErxCu3O7- به روش حالت جامد ساخته شدند. خواص ساختاری و ابررسانایی نمونه ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت برای تعیین فازهای تشکیل شده آزمایش XRDبرروی نمونه ها انجام شد. با استفاده از پراش اشعه ایکس مشخص گردید که در تمامی نمونه ها فازY123 نمونه ها کاهش چندانی نیافته است. از نمودار مقاومت بر حسب دما دیده شد که نمونه 0.05 یک گذار فلز یه عایق را انجام می دهد.

لینک کمکی