فایل رایگان بهبود الگوريتم کلوني مورچگان براي دسته بندي حملات در سيستم هاي تشخيص نفوذ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود الگوريتم کلوني مورچگان براي دسته بندي حملات در سيستم هاي تشخيص نفوذ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

سیستم های تشخیص نفوذ برای ایجاد امنیت در شبکه های کامپیوتری پیشنهاد شده اند تا در صورتی که نفوذگر از سایر تجهیزات امنیتی عبور کرد، بتواند آن را تشخیص داده و از پیش روی آن جلوگیری کند. یکی از مهمترین چالش های این سیستم ها، ابعاد بالای داده های آن می باشد. در این تحقیق با توجه به ویژگی های مجموعه داده، یک مدل فراابتکاری جهت طبقه بندی داده ها، با استفاده از الگوریتم مورچه ها ارائه می دهیم. مدل طبقه بندی پیشنهادی سعی در تقسیم بندی داده ها به دو بخش نمونه های هنجیده و ناهنجیده دارد. جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی از پایگاه داده NSL-KDD که نسبت به سایر داده های تشخیص نفوذ از رکوردهای واقعی تری برخورد دار است، استفاده می کنیم. نتایج حاصل از آزمایشات، عملکرد بهتر روش پیشنهادی را در مقایسه با سایر روش های موجود نشان می دهد.

لینک کمکی