فایل رایگان بهينه سازي و تحليل سرشاسي يک خودروي سواري با استفاده از نرم افزار کتيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي و تحليل سرشاسي يک خودروي سواري با استفاده از نرم افزار کتيا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، هدف تجزیه و تحلیل عمر خستگی سازه شاسی یک خودرو سنگین تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی می باشد. یک خودرو از دو بخش بدنه و شاسی تشکیل شده است. سازه شاسی یا فریم شاسی فونداسیونی است که اجزاء مختلف خودرو روی آن سوار شده و ترکیبی از المانهای طولی و عرضی می باشد. در این تحقیق ابتدا مدل سه بعدی از سازه شاسی خودرو سواری به کمک نرم افزار کتیا مدل سازی می شود. سپس بارهای وارده به سازه شاسی اعم از استاتیکی و دینامیکی که شامل وزن اجزاء شاسی، ناهمواری های جاده، ترمز کردن و دور زدن می باشند و همچنین یک ضربه نیمه استاتیک که به صورت مایل به یک سمت خودرو وارد می شود مشخص می شوند و مدل تحت تاثیر بارهای فوق قرار میگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در دو حالت معمولی و همچنین اصلاح شده میزان تنش، کرنش و همچنین جابجایی سرشاسی به میزان قابل توجهی تغییر می کند.

لینک کمکی