فایل رایگان پاشندگي و ميرايي لاندو براي مدهاي نوساني الکتروني پلاسما در يک پلاسماي فوق حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاشندگي و ميرايي لاندو براي مدهاي نوساني الکتروني پلاسما در يک پلاسماي فوق حرارتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در قسمت اول این مقاله با استفاده از معادله ولاسف و حل آن، رابطه پاشندگی را برای امواج الکترونی پلاسما (امواج لانگمیر)، به دست آورده می شود. در قسمت دوم با استفاده از تابع توزیع کاپا و روش انتگرال گیری پربند، چگالی انرژی و میرایی لاندو در یک پلاسمای فوق حرارتی، مورد حل و بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی