فایل رایگان پذيرش تجارت موبايلي در ميان کاربران ايراني با رويکرد شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پذيرش تجارت موبايلي در ميان کاربران ايراني با رويکرد شبکه عصبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تجارت موبایلی همچنان به میزان قابل ملاحظه ای در حال رشد است. هدف از این مقاله بررسی پیش بینی کننده های استفاده از تجارت موبایلی با گسترش نظریه واحد پذیرش و استفاده از مدل تکنولوژی (UTAUT) است. مدل گسترده شامل سازه های اضافی مانند ارزش درک شده، اعتماد، لذت درک شده و نوآوری شخصی است. مدل غیر خطی و غیرموازنه ایی برای درک پیش بینی کننده های پذیرش تجارت موبایلی طراحی شده است. برای جمع آوری داده ها با نظرسنجی آنلاین از 140 کاربر موبایل ایرانی استفاده شد. برای پیش بینی استفاده از تجارت موبایلی، تجزیه و تحلیل شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت و مدل با نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون مقایسه شد. مدل شبکه عصبی، مدل رگرسیون را در پیش بینی پذیرش بیشتر از بین برد و روابط غیر خطی بین پیش بینی کننده ها مانند ارزش درک شده، اعتماد، لذت درک شده، نوآوری شخصی، پروفایل های جمعیتی کاربر (مانند سن، جنسیت و سطح تحصیلات)، انتظارات از تلاش، انتظارات از عملکرد، تاثیراجتماعی و شرایط تسهیل کننده با تصویب تجارت موبایلی را بدست آورد. در این مطالعه از شبکه عصبی استفاده شده است تا درک بیشتری از تصمیمات اتخاذ شده در تجارت موبایلی بر اساس یک مدل غیر خطی و غیر موازنه داشته باشد. هم چنین مدل UTAUT برای بررسی سیستم های اطلاعاتی مصرف کننده مانند تجارت موبایلی نیز گسترش یافت.

لینک کمکی