فایل رایگان تحليل پايداري سيستم کنترل تطبيقي بر مبناي شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل پايداري سيستم کنترل تطبيقي بر مبناي شبکه عصبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پایداری لیاپانوف، یک الگوریتم پایدار برای کنترل تطبیقی سیستم های دینامیکی غیرخطی ارائه می شود. اثبات می شود که همه سیگنال ها در سیستم حلقه بسته محدود هستند و خروجی سیستم می تواند تا همسایگی صفر میل کند. سیستم های دینامیکی به شدت غیرخطی (نظیر فرآیندهای شیمیایی)، به سختی کنترل می شوند. برای جلوگیری از این سختی ها و دشواری ها، روش طراحی بازگشتی جدیدی برای حذف ترم های اتصال داخلی استفاده می شود و توابع تقریبی ویژه تعریف می شوند که به وسیله شبکه های عصبی تقریب زده شوند. نتایج نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی می باشد.

لینک کمکی