فایل رایگان تحليل رفتار خريدار اينترنتي مبتني بر خوشه بندي با الگوريتم جهش قورباغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل رفتار خريدار اينترنتي مبتني بر خوشه بندي با الگوريتم جهش قورباغه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

محیط رقابتی تجارت الکترونیک باعث شده تا شرکت های تجاری عموما در این حوزه به سمت شناخت رفتار مشتری و جذب آنها به طرف خود روی آورند. برای این هدف شرکت ها نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان خود هستند. در دهه های اخیر استفاده از داده کاوی در حوزه تجارت الکترونیک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته تا از نتایج آن در تحلیل رفتار مشتری استفاده شود. پژوهش ها نشان می دهد که خرید اینترنتی در میان جوامع رشد چشمگیری داشته، از این رو این تحقیق بطور خاص بر روی این دسته از مشتریان متمرکز شده است. با یک بررسی برروی تحقیقات انجام شده در گذشته، این نکته دریافت می شود که عموما یکی از دو جنبه ی خوشه بندی و یا مدل تعیین ارزش مشتریان به دقت مورد توجه قرار گرفته است و بر روی جنبه ی دیگر آن چندان کار نشده است. بنابراین در تحقیق حاضر از مزیت های الگوریتم های فراابتکاری و به طور خاص الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای خوشه بندی بهینه استفاده شده است و سپس توسط مدل RFM به تحلیل این خوشه ها پرداخته می شود. در حقیقت سعی بر این بوده است که هر دو جنبه خوشه بندی و مدل ترکیب شود.

لینک کمکی