فایل رایگان مطالعه مروري بررسي توانايي مديران اجرايي و عدم شفافيت اطلاعات شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه مروري بررسي توانايي مديران اجرايي و عدم شفافيت اطلاعات شرکتها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه مروری بررسی توانایی مدیران اجرایی و عدم شفافیت اطلاعات شرکت ها است. از این رو در جهت روشن شدن اثرات این متغیرها از مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بعد داخلی و خارجی استفاده نموده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که از آن جا که مدیران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملی سهامداران و سرمایه گذاران در بنگاه های اقتصادی تلقی می شوند، از اینرو ضروری است که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی از نتیجه عملیات و اقدامات خود را که در برگیرنده وضع مالی و نتیجه فعالیت مدیران است، به طور صحیح و شفاف دراختیار سهام داران قرار دهند. اشخاص، موسسات و سازمان های گوناگون از لحاظ هدف و نوع فعالیت، شکل حقوقی و نوع مالکیت تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند، اما در تمامی موسسات یک جنبه مشترک وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصمیم گیری نسبت به آینده است. در شرایط نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی، برای مدیران این فرصت فراهم می شود تا برای حفظ شغل و اعتبار حرفه ای خود، اطلاعات منفی را در داخل شرکت پنهان کنند که این امر مشکلات فراوانی را برای شرکتها و سهامداران پدید می آورد. لذا شفافیت و توانایی مدیر اجرایی شرکت در بهبود سطح کارایی بازار و افزایش شفافیت شرکتها تاثیر بسیاری دارد.

لینک کمکی