فایل رایگان آشنايي با عوارض نوسازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنايي با عوارض نوسازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اگر نگاهی به شهر داشته باشیم می بینیم در جایجای شهر، پروژه های زیرساختی در حال احداث هستند و هرگوشه شهر به کارگاهی بزرگ تبدیل شده است، پروژه های میلیاردی که این روزها چهره شهر را تغییر داده است. واقعیت این است همین عوارضی که از سوی مردم پرداخت می شود، بخشی از درآمدهای شهرداری را تشکیل می دهد اما این، تمام هزینه های نهادی گسترده را که قرار است هر روز شهر را بیشتر و بهتر بسازد و زیرساختهای آن را توسعه دهد، پوشش نمیدهد. با یک نگاه اجمالی به هزینه های سنگینی که بر مدیریت شهری تحمیل می شود، مشخص می گردد که با توجه به امکانات و منابع موجود راهی جز مشارکت شهروندان در اداره شهر نیست.

لینک کمکی