فایل رایگان ارزيابي رفتار صفحات مغروق تحت اثر انفجار زير آب با در نظر گيري اندرکنش سازه-سيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي رفتار صفحات مغروق تحت اثر انفجار زير آب با در نظر گيري اندرکنش سازه-سيال :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه پیشرفت مطالعات و تحقیقات بیانگر آنست که پارامتر های گوناگونی در رفتار و عملکرد سازه ها تعیین کننده می باشند. این امر تا جایی که اندر کنش سازه با خاک و یا آب مورد بررسی قرار گیرد و اثرات آن در تحلیل و طراحی گنجانیده گردد، سیر صعودی خود را طی نموده است. لیکن در مواردی که احتمال می رود سازه علاوه بر بار های سرویس، بار های بزرگ پیش بینی نشده ای همچون موج انفجار را متحمل شود، بررسی اثر این بار های مخرب بر رفتار سازه می تواند در خور توجه باشد. انفجار در زیر دریا تهدید بزرگی برای سازه ها محسوب می گردد؛ چرا که آنها برای سرویس دهی به فشار ناشی از امواج انفجار طراحی نگردیده اند وعلاوه بر آن قدرت انتقال امواج منشتر گردیده در آب بسیار بیشتر از هوا خواهد بود. این مقاله به بررسی رفتاریک صفحه ی فولادی تحت حباب های ناشی از امواج انفجار زیر آب پرداخته و در این راستا با استفاده از روش اجزاء محدود و بکار گیری نرم افزار ABAQUS پیش بینی می نماید که حداکثر تغییرمکان ناشی از 10 ، 20 و 40 گرم تی.ان.تی در فاصله ی 15 سانتیمتری تقریبا به ترتیب به اندازه ی 4، 5/5 و 8 سانتی متر می باشد.

لینک کمکی