فایل رایگان ارزيابي قابليت اطمينان تيرهاي بتن آرمه در معرض خوردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي قابليت اطمينان تيرهاي بتن آرمه در معرض خوردگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

خوردگی یکی از مهمترین پدیده های است که دوام سازه های بتونی مسلح را تغییر میدهد، هدف از این پژوهش ارائه شبیه سازی های عددی از یک تیر بتونی در معرض خوردگی میباشد شبیه سازی با استفاده از قوانین المان محدود که درآن روش های قابلیت اطمینان ( FORM، شبیه سازی مونت کارلو) لحاظ شده است صورت می گیرد. در بخش اول، یک تست خمش سه نقطه ای انتخاب شده است و برخی از پارامترهای مصالح برای مقایسه بار نهایی موثر بر تیر، براساس طراحی با آیین نامه و معادلات حالت حدی تجربی و شبیه سازی المان محدود بعنوان متغییرهای تصادفی در نظر گرفته شده است. در بخش دوم، اثرات خوردگی در عضو بعنوان یک متغییر تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد که براساس کاهش قطر فولاد می باشد. .شبیه سازی های عددی انجام شده است و امکان بررسی شاخص ایمنی با زمان را فراهم می آورد.

لینک کمکی