فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي پساب کارخانجات خميرسازي مطالعه موردي کارخانه کاغذ سازي کاغذ پارس هفت تپه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي پساب کارخانجات خميرسازي مطالعه موردي کارخانه کاغذ سازي کاغذ پارس هفت تپه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

صنایع کاغذسازی یکی از مهم ترین صنایع زیر بنایی کشور و در عین حال از بزرگترین منابع آلودگی در سراسر جهان می باشد که در صورت عدم تصفیه و تخلیه به محیط زیست مشکلات زیادی را ایجاد می نماید. شدت آلودگی پساب صنایع خمیر و کاغذسازی به گونه ای است که توجه علمی و اجرای متخصصان جهان را نسبت به دفع صحیح و تصفیه اصولی این مواد به خود جلب کرده است. این صنعت پساب سیاه/ قهوه ای با کمیت زیاد که از بخش خمیرسازی به دست می آید، را تولید می کند که فرایند تصفیه این پساب ها به خاطر تعددآلاینده ها و پیچیدگی ساختمان شیمیایی آن ها یکی از مشکل ترین و زمان برترین فرایندهاست. هدف ازانجام این پژوهش، بررسی شاخص های آلودگی پساب کارخانه کاغذسازی کاغذ پارس و جنبه های زیست محیطی پساب و بازیافت پساب ناشی از فعالیت این کارخانه است. برای تعیین کیفیت شیمیایی و بارآلودگی پساب، پارامترهایی مانند: PH,BOD,COD,TDS,EC سنجش شد. نتایج حاکی از وجود عوامل آلاینده، بارآلی زیادهمراه با کف فراوان، TDS,COD,BOD و کدورت بالا در پساب کارخانه کاغذ پارس بود. کارخانه کاغذ پارس در حال حاضر از پتانسیل تکنولوژی و تجهیزات نسبتا مطلوبی برخوردار است که می تواند پیرو انجام عملیات مستمر تعمیرات، نگه داری و احداث تصفیه خانه از مشکلات زیست محیطی حاصل از پساب خروجی جلوگیری کند.

لینک کمکی