فایل رایگان بررسي اصول تاثيرگذار بر گردشگري شهري در مقايسه طرحهاي جامع نورپردازي شهري ايران و جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اصول تاثيرگذار بر گردشگري شهري در مقايسه طرحهاي جامع نورپردازي شهري ايران و جهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

امروز با رشد جمعیت، تعدد شهرها و تمایل به گردشگری در شهروندان، نقاط جاذب سفر میبایست از جذابیت خاصی برخوردار باشند، یکی از تاثیرگذارترین ایجاد ارزش و جذابیت در شهرها نورپردازی است. با توجه به اینکه طرح جامع نورپردازی نقش مهمی در روشنایی هر شهر دارد و تاثیر بسزایی به لحاظ شناختی وزیباشناختی در شهرها دارند، میبایست دارای اصول و معیارهای خاصی باشد که به صورت هماهنگ کننده درفضاهای شهری برای جذب گردشگر حکمفرما باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی- اسنادی بوده که بارویکرد کاربردی به گردآوری اطلاعات در مقایسه تجارب جهانی و داخلی در طرحهای جامع نورپردازی پرداخته است، یافته های این پژوهش حاکی از آن است؛ درک صحیح فضاهای عمومی، شناخت پتانسیلها و چالشهای تاثیرگذار بر گردشگری و کاربست آن در شهر به عنوان ساختار منسجم و کل یکپارچه ضمن در نظر گرفتن ذینفعان و ذی نفوذان در طرحهای جامع نورپردازی شهری گامی مثبت در اجرایی شدن طرحهای مذکور دارد.

لینک کمکی