فایل رایگان موانع و تنگناهاي پيش روي صنعت گردشگري در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان موانع و تنگناهاي پيش روي صنعت گردشگري در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

گردشگری بدون شک یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی دنیای مدرن محسوب می شود. با وجود چنین سرعت بالا و دائمی رشد در صنعت گردشگری و سهم اقتصادی بزرگ آن در جهان، می توان گفت عجیب نیست که این صنعت در عمل و در حوزه آکادمیک به عنوان یکی از ابزارهای موثر رسیدن به توسعه محسوب می شود. به همین دلیل است که حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا توسعه یافته در جهان، گردشگری یکی از عناصر مهم استراتژی های توسعه می باشد. لذا در این مطالعه به بررسی مشکلات مربوط به صنعت گردشگری در ایران پرداخته شده است. روش تحقیق به کار رفته در مطالعه از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده ترین موانع در صنعت گردشگری به شش گروه تقسیم می شوندکه به ترتیب مهم ترین آن مشکلات اقتصادی و کم اهمیت ترین آن نارسایی امکانات و خدمات رفاهی می باشد. همچنین مدیریت کلان در بحث صنعت گردشگری از مهمترین مولفه های موفقیت در این صنعت نوظهور است. لذا مدیریت دولتی و دیدگاه های سیستم های دولتی پاسخگوی نیازهای این صنعت نخواهند بود. در صنعت گردشگری ایجاد زیرساخت های لازم به همراه برنامه ریز ی های کوتاه مدت و بلندمدت می تواند این صنعت را به شکوفائی برساند، در کشور، صنعت گردشگری بصورت دولتی و نهادی اداره می شود. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد، که نیازمند تغییر نگرش و وارد شدن بخش خصوصی به این امر است. از سوی دیگر، برنامه ریزی راهبردی و بلند مدت برای توسعه ی گردشگری در تمام ابعاد برای دست یابی به توسعه ومدیریت موفق آن، امری اساسی است.

لینک کمکی