فایل رایگان ارزيابي قابليت اعتماد پذيري خمشي در تيرهاي بتني برنولي تقويت شده مسلح کننده هاي فيبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي قابليت اعتماد پذيري خمشي در تيرهاي بتني برنولي تقويت شده مسلح کننده هاي فيبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

خوردگی و زوال فولاد مسلح کننده ی بتن، ناکارآمدی اعضای بتن مسلح را در برخی از کاربری ها مانند سازه های دریایی، عرشه ی پلها و ... رقم زده است. بر همین اساس، پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP)، به علت دارا بودن ویژگی مقاومت بالا در برابر خوردگی، جایگزینی مناسب برای فولاد مسلح کننده ی بتن به شمار می آید. آیین نامهی 06-ACI 440 1R یکی از اولین آیین نامه ها در زمینه ی طراحی و تحلیل تیرهای FRP - RC میباشد که توسط عده ی کثیری از مهندسین مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روابط این آیین نامه در طراحی خمشی اعضای بتنی مسلح شده با میلگرد FRP - RC ) FRP ) برای تیرهای برنولی مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار گرفته است. برای انجام ارزیابی روش قابلیت اعتماد مونت کارلو بهره گرفته شده است. این انتخاب روش با هدف داشتن دقت مناسب در محاسبه ی اندیس قابلیت اعتماد با استفاده از روش مونت کارلو صورت گرفته است. نتایج این تحلیل نشان داد که آیین نامه ی 06-ACI 440 . 1R در طراحی خمشی از ضوابطی محافظه کارانه استفاده کرده است. به همین دلیل با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد ضرایب کاهش مقاومت در این ضوابط مورد بازبینی قرار گرفته به نحوی که سطح قابلیت اعتماد حاکم بر ضوابط برابر سطح قابلیت اعتماد هدفی که آیین نامه به دنبال آن است، شود.

لینک کمکی