فایل رایگان تجزيه و تحليل خرابي پيشرونده تحت سناريو حذف ستون ها در مکان هاي مختلف در سازه هاي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل خرابي پيشرونده تحت سناريو حذف ستون ها در مکان هاي مختلف در سازه هاي فولادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

تخریب پیشرونده به معنای گسترش خرابی های ناشی از حذف ناگهانی اعضاء باربر سازه به سایر اعضاء سازه می باشد که ممکن است به تخریب بخش زیادی از آن و حتی کل سازه منجر شود .آئین نامه های مختلفی به منظور مقاوم سازی سازه ها در برابر تخریب پیشرونده و کاهش پتانسیل وقوع آن تدوین شده است. مبنای اصلی روش های طراحی در اکثر آئین نامه ها، استفاده از روش مسیر بار جایگزین میباشد . بدین صورت که در این روش سازه باید توانایی انتقال بار ستون حذف شده به سایر اعضاء سازه را مستقل از تهدید وارده داشته باشد .این مقاله با هدف بررسی روش مسیر بار جایگزین در پاسخ سازه های قاب خمشی فولادی با شکل پذیری ویژه و قاب خمشی فولادی به همراه مهاربند همگرای ویژه تحت سناریو حذف ستون ها در مکان های مختلف سازه می باشد. برای این منظور مدل های سه بعدی سازه ها با روش های تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی موردبررسی قرار گرفتند . پارامترهای جابجایی قائم و نیروهای داخلی اعضا مورد بحث قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر چه اعضای سازهای مشارکت کننده در توزیع بار محل خرابی بیشتر باشد، سازه رفتار بهتر و مقاومتری در برابر خرابی پیشرونده از خود نشان میدهد و روش مسیر بار جایگزین کارآمدتر است و می تواند از گسترش خرابی جلوگیری کند.

لینک کمکی