فایل رایگان دلايل بروز ترک در پره رديف آخر توربين کم فشار نيروگاه بخار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دلايل بروز ترک در پره رديف آخر توربين کم فشار نيروگاه بخار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

علل شکست پره های ردیف آخر توربین های بخار می تواند به دلیل ارتعاشات پره، تنش های استاتیکی و دینامیکی واردشده بر پره، خوردگی، خستگی و غیره باشد. در این مقاله علل شکست پره ردیف آخر توربین کم فشار واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه بخار اصفهان بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهند که وجود ترک در اطراف کابل های نگهدارنده پره های ردیف آخر در تعمیرات اساسی واحدهای مختلف نیروگاه گزارش شده است. این ترکها در نواحی با سختی بیشتر به واسطه جوشکاری نامناسب در اطراف کابل های نگهدارنده پرهها بوده اند. همچنین عدم جوشکاری مناسب و وجود محیط شیمیایی نامناسب به دلیل سوراخ شدن لوله های کندانسور و آلودگی آب سیکل و نیز نقصان در عمل نگهداری در هنگام توقف و راه اندازی واحد، محیط خورنده ای را ایجاد نموده که باعث شکست در پرهها شده است. همچنین تغییر بار واحد، توقف و راه اندازی های متعدد و بهره برداری در شرایط خارج از طراحی و افزایش دبی بخار در شرایط کاری مختلف نیروگاه باعث افزایش تنش های متناوب و خستگی در پرهها شده که شکست پره را سرعت بخشیده است.

لینک کمکی