فایل رایگان رايانش ابري در بانکداري اينترنتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رايانش ابري در بانکداري اينترنتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توسعه اینترنت و کاربردهای آن، بانکداری اینترنتی به عنوان یک شیوه موثر و کارآمد برای ارائه خدمات به مشتریان مطرح شده است. در پایان دهه قبلی، رایانش به عنوان انقلابی در کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده است که بر شیوه های ارائه خدمات اثر زیادی داشته است. در خصوص بهبود خدمات بر اساس نیازهای مشتری، رایانش ابری یک جنبش بزرگ در خدمات اطلاعاتی بوده است. این مطالعه سعی می کند تا هر بعد از بانکداری اینترنتی و رایانش ابری، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها را در نظر گرفته و در زیر، مطالعه سعی می کند تا راه حل عملی برای سازمان های مالی و بانک ها به منظور ارائه خدمات بانکداری بهتر با استفاده از فناوری رایانش ابری ارائه کند.

لینک کمکی