فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات با مولفه های خود تحولات بزرگی در سازمان ایجاد کرده است به طوری که عملکرد کلی شرکت هاکاملاتحت تاثیر فناوری ها می با شد. در این بین مدیریت منابع ان سانی به دلیل نقش گ سترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از تحولات فناوری اطلاعات ا ست. در سازمان های امروزی بیش از هرچیزی عملکردمدیریت منابع انسانی تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است، پژوهش حاضر تلاش دارد به تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی بپردازد. روش مطالعه به صورت اسنادی تحلیلی است که در آن تحلیل منابع صورت می گیرد.نتایج این پژوهش تاثیر عمیق فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی را نشان داده است. در این راستا، ابتدا خلاصه ای در مورد چگونگی شکل گیری فناوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت منابع ان سانی بیان شده، سپس نقش فناوری اطلاعات را در مدیریت منابع ان سانی بطور کامل برر سی و به این مساله پرداخته شده که فن آوری اطلاعات چگونه می تواند به عنوان یک محرک در مدیریت منابع انسانی باشد .

لینک کمکی