فایل رایگان پيش بيني رفتار خاک با استفاده از نتايج ابزار دقيق براساس شبکه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: تونل آرش- اسفنديار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني رفتار خاک با استفاده از نتايج ابزار دقيق براساس شبکه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: تونل آرش- اسفنديار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پیش بینی صحیح رفتار زمین ناشی از حفر تونل یکی از موضوعات مهم در مهندسی ژئوتکنیک است. لذا جهت دستیابی به این هدف، نیازمند استفاده از ابزارهای مناسب هستیم. روشهای عددی( کدهای محاسباتی) به عنوان ابزاری قدرتمند، توانسته اند محققین و مهندسین را در زمینه تحلیل تونلها و شبیه سازی رفتار محیط پیرامون تونل کمک نمایند. با توجه به این امر، استفاده از روشهای عددی در تحلیل تونلها، در دهه های اخیر با استقبال بیشتری از سوی محققین روبه رو شده است. در این تحقیق استفاده از نتایج ابزار دقیق در طی دوره های مشاهداتی مختلف نمودارهای جابجایی تحلیل شده و به پیش بینی رفتار خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام بررسی شده است. در شبیه سازی رفتار خاک تونل آرش اسفندیار با استفاده از روش پس انتشار خطای شبکه های عصبی مصنوعی، طریقه ی انتخاب نقاط آزمایشی و چگونگی آموزش شبکه ی نقش تعیین کننده ای دارند. با توجه به مقادیر خطا می توان از این روش برای برآورد رفتار خاک تونل آرش اسفندیار استفاده کرد.

لینک کمکی