فایل رایگان طراحي و شبيه سازي اتاق طنين Reverberation Chamber

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و شبيه سازي اتاق طنين Reverberation Chamber :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت تست EMC/EMI چهارروش کلی جهت انجام این گونه تست ها معرفی شده اند که عبارتند از TEM Cell ,Reverberation chamber، GTEM Cell، . Anechoic Chamber در این گزارش اهمیت Reverberation chamber یا اتاق طنین به عنوان یکی از روش های تست کار آمد EMC مطرح شده است. به معرفی اولیه از این سیستم پرداخته شده است، سپس چند اتاق طنین با نرم افزار XGTD که از روش Ray tracing بهره می برد شبیه سازی شده است.

لینک کمکی