فایل رایگان UI UX

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان UI UX :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در طراحی سایت دو کلمه روانشناسی وجود دارند به نام Uiو Uxدر بین افراد مبتدی و غیر حرفه ای در این زمینه نا آشنا است که میخواهیم در این مقاله به معنای این دوکلمه و کاربرد آنها مزیت های آنها و حتی تفاوت های بین این دو پی ببریم که هرکدام میتوانند شغل های جداگانه یا در قالب یک شغل قرار بگیرند

لینک کمکی