فایل رایگان برند و اهميت برند سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برند و اهميت برند سازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با بررسی سابقه و پیشینه برند این نتیجه اثبات می شود که برندینگ شخصی به هیچ عنوان یک مبحث سبک یا جدید نیست و نمی تواند باشد. اما با رشد تکنولوژی های اجتماعی برند شخصی و مشهور شدن برند تا جای ممکن قابل دسترس تر شده است، و به این معناست با وجود این که فرصت های بیشتری در اختیار خواهید داشت اما رقابت نیز تنگاتنگ تر خواهد بود.در این عرصه شلوغ و پر هیاهو برند شما باید معتبر شود. به برند شخصی خود یک نگاه جدید بیندازید و از هنر و بهترین آغاز برای ساخت برند شخصی خود استفاده نمایید. برند یکی از ارزشمندترین داراییهای هر سازمان است که مدیریت مناسب آن میتواند راه را برای رسیدن به سهم بیشتر بازار و سودآوری بیشتر در هر صنعتی هموار سازد. در این راستا، هویت برند که عاملی درونسازمانی و یکی از مهمترین مباحث حوزه بازاریابی و برند است، در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته است. امروزه، سازمانهای خدماتی باید در بستر جدید بازاریابی حسی محیطی را فراهم کنند تا با ارائه خدماتی متمایز به مشتریان جدید، برای آنها تجربهای خوشایند خلق نموده، آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند؛ مشتریانی که به سبب شکل گیری تجربه شخصی مثبت، نه تنها مجددا به سازمان مراجعه خواهند کرد، بلکه آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می کنند عامل موثر دیگر در تولید برند دقت به علم روانشناسی رنگ می باشد ؛ روانشناسی رنگ،شاخه ای از علم روانشناسی رفتار است که به مطالعه چگونگی تاثیر رنگ بر رفتار انسان می پردازد

لینک کمکی