فایل رایگان سحرآميزي خواجو در رنگ آميزي تصاوير طلوع خورشيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سحرآميزي خواجو در رنگ آميزي تصاوير طلوع خورشيد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تصویرآفرینی هنری است که در شعر شاعران جهان برجستگی ویژه ای دارد و هر شعر که از این روزن بهره ی بیشتری برده باشد ماندگارتر است. خواجوی کرمانی از شاعرانی است که در توصیف، به ویژه توصیف طلوع خورشید تصاویر بدیعی بسیاری خلق کرده است. شعر او در خلق تصویر از نمونه های عالی شعر فارسی است و او در بهره گیری از صور خیال برای آفرینش تصاویر از بهترین شاعران فارسی است. پژوهش حاضر شعر خواجوی کرمانی را از منظر تصویرآفرینی در جلوه های طلوع خورشید مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتایج را حاصل نموده است: بخشی از تصاویر شعر او در فضایی اشرافی خلق شده و این یادآور نوع زندگی ادبی خواجو است که بخش عمده ی آن در ارتباط با دربار گذشته است. تصاویر حماسی و ابزارهای جنگی نیز شیوه ی زندگی او را فرایاد می آورد. مظاهر طبیعی در تصاویری که او از طلوع خورشید خلق کرده حضور پررنگی دارد که دقت نظر او نسبت به پدیده های پیرامونش را تداعی می کند. رنگ ها در تصاویری که او از طلوع نقش کرده است جایگاه ویژه ای دارند.این توجه را می توان نتیجه سیر و سیاحت او در آفاق و حاصل تجربیات او در غور عالم دانست.

لینک کمکی