فایل رایگان شيوه سلوک اصحاب اموال در مرصادالعباد نجم رازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شيوه سلوک اصحاب اموال در مرصادالعباد نجم رازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف در این پژوهش، بررسی شیوه ی سلوک ثروتمندان و صاحبان نعمت در مرصادالعباد نجم رازی با روش تحلیلی توصیفی است. از نظر نجم رازی، هدف زندگی انسان، تهذیب اخلاق و رسیدن به سعادت در زندگی دنیوی و اخروی است که مهمترین ابزار برای رسیدن به این هدف، حرکت مبتنی بر شریعت و در جاده ی طریقت است؛ بدین منظور وی شیوه ی سلوک گروه های مختلف را در مرصاد العباد ترسیم کرده است. از جمله این گروه ها، صاحبان اموال هستند. به اعتقاد نجم رازی، مال و جاه، وسیله ای بیش نیستند که انسان از طریق آن ها می تواند هم به سعادت برسد و هم به بدبختی. به اعتقاد نجم رازی نیازی نیست مالداران حتما به سیر و سلوک عرفانی بپردازند؛ بلکه همین اندازه که تهذیب نفس کنند و صفت هایی مانند غرور، تکبر، فخر، بخل را از خود بزدایند و به صفت هایی مانند تواضع، توجه به حق و قوام آراسته شوند، سلوک آن ها به سوی حق کامل است و در زندگی دنیوی و اخروی سعادتمند می شوند.

لینک کمکی