فایل رایگان کاربست ابزارهاي نوين فناورانه در آموزش الکترونيکي ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربست ابزارهاي نوين فناورانه در آموزش الکترونيکي ادبيات فارسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

از آنجا که فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را پدید آورده، منجر به بروز چالش های اساسی در آموزش ادبیات فارسی نیز شده است. بنابراین هدف و جهت گیری کلی این پژوهش، بازشناسی و تبیین کاربرد ابزارهای نوین فناورانه در آموزش الکترونیکی ادبیات فارسی می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی و بررسی کتابخانه ای به شیوه ی تحلیلی انجام شده است و سعی دارد تا با نگرشی سیستماتیک به ضرورت های کاربرد فناوری های جدید، مقایسه ی آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی، ویژگی های نظام های آموزشی الکترونیک، ایجاد نظام های آموزشی الکترونیک، بررسی مزایا و فواید آموزش الکترونیکی بپردازد و در نهایت پس از جمع بندی مباحث، پیشنهادهایی را به منظور کاربست آموزش الکترونیکی ادبیات فارسی در نظام آموزشی ارائه نماید، چراکه نهادینه شدن این امر باعث می‎شود تا الگوهای سنتی نگرش و کاربرد در سطوح گوناگون تغییر کنند و در نتیجه فراگیران و مدرسان این درس بتوانند به عنوان افرادی توانمند در جامعه ایفای وظیفه نمایند.

لینک کمکی