فایل رایگان گناهان زبان با تاکيد بر مثنوي مولوي و رابطه آن با آموزه هاي ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گناهان زبان با تاکيد بر مثنوي مولوي و رابطه آن با آموزه هاي ديني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در این پژوهش با تاکید بر مثنوی مولوی به عنوان یکی از کتب عرفانی ادبی در گستره ادب فارسی، به بررسی زیان های زبان می پردازیم. آن گاه به خاطر آینه سان بودن دل های عارفان، که سخنانی شبیه به هم دارند، شواهدی ازگفتار سالکان و بزرگان وادی معرفت ارائه خواهد گردید. بی گمان، تقوای زبان از رموز تربیت و معرفت نفس به شمار می رود و چنان چه سالک طریقت الله، با آن آشنا نگردد، از حقایق و دقایق محروم خواهد گشت. در مثنوی معنوی نیز که پیوندی عمیق با آموزه های قرآنی دارد، به گونه ای پرشور و حال، صدای مولوی در تبیین موانع و یا عوامل معرفت به گوش می رسد. در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با توجه به تعالیم تربیتی مولوی در این باره تا حدودی به آموزه های دین و تطبیق آن نیز اشاره شود.

لینک کمکی