فایل رایگان مطالعه تطبيقي جنبه هاي دراماتيک دوران گشتاسپ با تاکيد بر شخصيت هاي گشتاسپ، اسفنديار و رستم در شاهنامه دقيقي و فردوسي براساس اصول و فنون درام نويسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي جنبه هاي دراماتيک دوران گشتاسپ با تاکيد بر شخصيت هاي گشتاسپ، اسفنديار و رستم در شاهنامه دقيقي و فردوسي براساس اصول و فنون درام نويسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی شده است به بررسی تطبیقی جنبه های دراماتیک دوران گشتاسپ در دو شاهنامه دقیقی و فردوسی با تاکید ویژه بر سه شخصیت گشتاسپ،اسفندیار و رستم بر اساس اصول و فنون درام نویسی پرداخته شود. برای دست یافتن به این منظور بعد از تعریف ژانر حماسه و درام و مشخص نمودن شباهتها و تفاوتهای این دو و تعریف اصول و استراکچر درام از منظر صاحب نظران این رشته، به بررسی سه شخصیت نامبرده از منظر ویژگی های دراماتیک در دو شاهنامه پرداخته شده است ، بعد از مقایسه تطبیقی عملکرد این سه شخصیت در اشعار دقیقی و فردوسی می توان به این مهم دست یافت که فردوسی در خلق شخصیتها از منظر دراماتیک موفق تر از دقیقی عمل کرده است. و بر اساس اصول و استراکچر درام قالبی که میتوان برای اقتباس نمایشی پیشنهاد داد ژانر تراژدی می باشد.

لینک کمکی