فایل رایگان ارزيابي ويژگي هاي مکانيکي تخته هاي MDF سبک وزن هسته فوم با استفاده از گرانول هاي پلي استايرن قابل انبساط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ويژگي هاي مکانيکي تخته هاي MDF سبک وزن هسته فوم با استفاده از گرانول هاي پلي استايرن قابل انبساط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر قطر گرانول های قابل انبساط پلی استایرن بر خصوصیات تخته های سبک وزن هسته فوم تولید شده با روش تک مرحله ای با لایه های سطحی الیاف بود. برای این منظور گرانول های قابل انبساط با قطرهای 5/0، 5/1 و 5/2 میلی متر برای تولید تخته های سبک وزن مورد استفاده قرار گرفتند. ویژگی های تخته های سبک وزن شامل مقاومت و مدول خمشی و کشش عمود بر سطح تخته ها و فوم های لایه مغزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قطر گرانول های پلی استایرن تاثیر قابل توجهی بر خصوصیات تخته های سبک وزن هسته فوم داشته است. در بررسی ویژگی های مکانیکی بالاترین میزان مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته در تخته های تولید شده با گرانول های قطر 5/1 میلی متر مشاهده شد. اثر قطر گرانول ها در بررسی مقاومت کششی عمود بر سطح (مقاومت چسبندگی داخلی) به دلیل شکست صورت گرفته در لایه های سطحی مشخص قابل توجه نبود. اما بیشترین میزان چسبندگی داخلی فوم تحت نیروی کشش عمود بر سطح در فوم های تشکیل شده در گرانول با قطر 5/0 میلی متر بود و افزایش قطر گرانول کاهش کشش عمود بر سطح را در پی داشت.

لینک کمکی