فایل رایگان اکسيداسيون کربن چوب براي مقاومت در برابر فرسايش بازيديوميست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اکسيداسيون کربن چوب براي مقاومت در برابر فرسايش بازيديوميست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

به تازگی گزارش شده است که نسبت اکسیژن به کربن (O/C) چوب اصلاح شده با حرارت، یک شاخص قابل اعتماد برای مقاومت در برابر حمله قارچ های بازیدیومیست است. مطالعات نظری حاضر تلاش برای روشن شدن علیت بین نسبت O/C چوب اصلاح شده و مقاومت قارچی آن است که با روش های استاندارد آزمایشگاهی انجام می شود. نشان داده شده است که گونه های چوب های مختلف با تغییر درجه حرارت متفاوت، همبستگی قابل توجهی در ترکیب عناصر در زمانی که در نمودار وضعیت ون کرولن طراحی شده اند، نشان می دهد که یک شیمی اصلاح مشترک از طریق این گونه ها به اشتراک گذاشته شده است. واکنش کلی واکنش شیمیایی مسئول تغییر ترکیب، عمدتا از دست دادن آب بدن ، با برخی از دی کربوکسیلات کردن به نظر می رسد. واکنش دوم، میانگین حالت کلی اکسیداسیون اتم های کربن موجود در چوب اصلاح شده با حرارت را کاهش می دهد، که منجر به مقاومت ذاتی بهبود یافته در برابر اکسیداسیون مواد می شود. همبستگی کلی شناخته شده بین میانگین حالت اکسیداسیون مواد آلی و انرژی آزاد گیبس واکنش ناپایداری اکسیداسیون، به صورت کمی منطبق با روند مشاهده شده در مقاومت قارچی چوب اصلاح شده با نسبت O/ C بود.

لینک کمکی