فایل رایگان بررسي کاربرد جفت کننده ها در چندسازه هاي چوب پلاستيک و چوب -پليمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کاربرد جفت کننده ها در چندسازه هاي چوب پلاستيک و چوب -پليمر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بین پلیمرهای غیرقطبی و الیاف قطبی چوب سازگاری ناچیزی وجود دارد. عوامل جفت کننده سبب بهبود سازگاری شیمیایی بین الیاف طبیعی، پلیمر و پلاستیک می شوند. این مواد هم با مواد سلولزی و هم با پلاستیک سازگاری داشته و با گروه های هیدروکسیل چوب از طریق پیوند کوالانسی و واندروالسی واکنش می دهند. جفت کننده ها نقش مهمی را در بهبود ترکیب شدن، سازگار شدن و اتصال بین دیواره سلول چوبی و پلیمر های حفره سلول چوبی ایفا می کنند. در این مطالعه، با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، به معرفی انواع جفت کننده های مورد استفاده در چندسازه های چوبی و کاربرد آن ها در تولید چوب پلاستیک و چوب پلیمر می پردازیم.

لینک کمکی