فایل رایگان پوشش دهي با نانو رس مونت موريلونيت (K10) براي بهبود خواص کاغذهاي چاپ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پوشش دهي با نانو رس مونت موريلونيت (K10) براي بهبود خواص کاغذهاي چاپ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بهبود ویژگی های سطحی کاغذ چاپ مکانیکی شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شد. از مقادیر مختلف ماده معدنی نانو رس در شش سطح، به همراه رزین، برای اندودزنی این کاغذ به روش تیغه ای استفاده شد. ویژگی های مورد بررسی شامل خواص مقاومتی و نوری بودند. همچنین نتایج خواص مکانیکی نشان داد با افزایش نانو رس تا سطح 25 درصد مقاومت به عبور هوا ، ماتی و زردی نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 6/423، 1/4 و 5/59 درصد افزایش یافت، و با افزایش نانو رس تا سطح 25 درصد مقاومت کششی، مقاومت به پاره شدن، مقاومت به ترکیدن، سفتی، نرمی، روشنی نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 2/12، 12، 5/5، 5/6، 2/2، 4/13 درصد کاهش یافت.

لینک کمکی