فایل رایگان شناخت عوامل ضايعات در توليد کاغذ بسته بندي (مطالعه موردي چوکا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناخت عوامل ضايعات در توليد کاغذ بسته بندي (مطالعه موردي چوکا) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

با توجه به شرایط تولید کاغذ بسته بندی و حجم زیاد واردات انواع کاغذ، در کشور به تولید بیشتر و با ضایعات کمتری نیاز است. در این رابطه کارخانه های تولید کننده کاغذ باید با حداقل ضایعات فعالیت کنند، که در این باره تعیین عوامل ایجاد ضایعات کاغذ ضروری است. این مقاله به طور موردی کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) را بررسی کرده است. کارخانه چوکا کاغذهای فلوتینگ و لاینر را برای ساخت مقوای کنگره ای و عملیات بسته بندی تولید می کند. ابتدا مقادیر تولید، ضایعات کاغذ ناشی از رطوبت، درصد ضایعات خمیر و درصد ضایعات بازپیچنده کاغذ در کلیه ماه های سال های 1386 تا 1390 تعیین شد. سپس با در نظر گرفتن این موارد، ارتباط این عوامل ضایعات با تولید کاغذ در این واحد تولیدی بررسی گردید. این نتایج نشان می دهد که ضایعات ناشی از رطوبت بیشترین مقدار ضایعات را به همراه دارد. برای کاهش این حجم ضایعات کاغذ تولیدی، باید در مراحل مختلف کنترل بیشتری بر روی رطوبت کاغذ انجام شود.

لینک کمکی