فایل رایگان امکان سنجي استفاده از نظريه پرش کيهاني در معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي استفاده از نظريه پرش کيهاني در معماري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

الگوبرداری هندسی و انتزاعی از کیهان ویا بهره گیری مفهومی از جان هستی در بسیاری از آثار معماری ،چه در گذشته و چه در عصر حاضر بسیار پر رنگ میباشد. در واقع به نوعی می توان گفت که جهان هستی چه از لحاظ مفهومی و چه از لحاظ هندسی در بازه های مختلف زمانی بر اساس میزان درک و شناخت بشر از آن ، در معماری مورد استفاده قرار گرفته است. حاصل نگرش های گوناگون و برداشت های متنوع از اشکال و مفاهیم کیهان در معماری ، وجود آمدن سبک ها و رویکردهای مختلف از جمله ، معماری پایدار ، معماری ارگانیک ، معماری آرکی تایپی ، معماری پرش کیهانی و ...گردیده است ، که دراین میان ، یکی ازبدیع ترین آنها ، رویکرد پرش کیهانی میباشد. این رویکرد نوین بدنبال تحولات عمیق در حوزه علم فیزیک که نتیجه تغییر نگرش به کیهان بوده ،اولین بار توسط چارلز جنکز در معماری مطرح گردید. حال آنچه در این مقاله بدنبال آن میباشیم ،امکان سنجی استفاده از رویکرد پرش کیهانی در معماری میباشد. در واقع در این تحقیق، نسبت رویکرد پرش کیهانی با مباحث کیهان شناختی بررسی شده و بهره گیری از این رویکرد نوین را در عرصه طراحی معماری بررسی کردیم.نتایج این تحقیق مبین این مطلب است که در صورت رعایت رابطه الزامات عملکردی یا کانسپت منتخب از مباحث کیهان شناختی میتوان به پیش برد فرآیند طراحی کمک کرد،به عبارتی دیگر ایده های منبعث از رویکرد پرش کیهانی با هر برنامه ی عملکردی سازگاری ندارد و اانتخاب منشا الهام کیهانی در طراحی معماری نیاز به وسواس علمی دارد.

لینک کمکی