فایل رایگان علل وريشه هاي گسست فرهنگي در هويت معماري اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان علل وريشه هاي گسست فرهنگي در هويت معماري اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هویت را می توان تجلی فرهنگ در معماری دانست زیرا مکانها از انسان معنا می گیرند و انسان نیز مجموعه ای از باورها و اندیشه ها است که فرهنگ او را شکل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در مکان و محیط می توان مشاهده نمود که همان هویت و فرهنگ اوست. امروز معنای هویت در محیط اجتماعی شهر کمتر قابل درک است. شهر امروز دیگر الهام بخش هنرمندان نیست. شهر مدرن امکانات کافی برای زندگی را فراهم نمی آورد. خیابان ها و میدان ها دیگر جایی برای اجتماع مردم نیستند لکهب صرفا وسیله ای برای ارتباط شده است. امروز کاشانه، شهر و کشور آنچه را نزد انسان ارزش های برترند به او نمی بخشد یعنی همان تعلقات اجتماعی و محصوالت فرهنگی. شاید فضا دیگر احساس ندارد و ارتباط خود را با خوشحالی و غم گسسته است و فضا هم دیگر برای ما زنده نیست زیرا به نظامی از مکانهای با معنا بدل نگردیده است با ورود عناصر فرهنگی بیگانه فرهنگ و هویت جامعه ایرانی شامل تغییراتی شده است دراین مقاله سعی شده فایل رایگان علل وريشه هاي گسست فرهنگي در هويت معماري اسلامي بررسی گردد و راه حل هایی ارائه گردد.بر همین اساس برای شناسایی هویت جامعه سنتی ایران بررسی عناصر هویت ساز در معماری سنتی ایران شیوه مناسبی به نظر می آید تا هویت از دست رفته معماری اصیل خودمان را بازگو کنیم .

لینک کمکی