فایل رایگان مکان يابي مجموعه اقامتي ، تفريحي توريستي با مدلهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي شهرستان سقز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکان يابي مجموعه اقامتي ، تفريحي توريستي با مدلهاي تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي شهرستان سقز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مکان یابی مجموعه اقامتی توریستی تفریحی در روستای زیویه می باشد با در نظر گرفتن فرهنگ بومی و اجتماعی آن منطقه و حفظ محیط زیست منطقه و حفظ زمینهای کشاورزی منطقه به دلیل اینکه درآمد مردم روستا کشاورزی و گاوداری می باشد . ستته نقطه از زمینهای اطراف روستا را به عنوان سایت پیشنهادی در نظر گرفته ام و سعی دا شته ام که کاربری فعلی زمینها را در نظر بگیرم و با ا ستفاده از نرم افزارهای ارائه شده این سه سایت را مورد مقایسه قرار داده و سایت بهتر و مناسب تر را برای طراحی مجموعه اقامتی توریستی تفریحی زیویه انتخاب میکنم . این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت تو صیفی – تحلیلی و ا سنادی ا ست . برای این کار از سه نرم افزار کاربردی تحلیلی AHP- EXPERT CHOICE-ANP–TOPSIS استفاده شده است و بین سه سایت پیشنهادی مقایسه و تحلیل انجام شده است .

لینک کمکی