فایل رایگان نقش باغ ايراني در ايجاد آرامش با تاکيد بر حس مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش باغ ايراني در ايجاد آرامش با تاکيد بر حس مکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عناصر معماری منظر سرشار از رویکردهای متفاوت معمارانه است. تناسبات، تضادها، تقارن ها، تعالی و دیگر پارامترهای زیبایی شناسی نیز در آثار معماری منظر همچون سایر هنرها چشمگیر است. اما رویکردهای کارکردی عناصر معماری منظر در بسیاری از موارد دیده نشده است. به همین منظور ارتباط میان چشم انداز و سلامت انسان در تحقیقات و در سطح جهانی بسیار مهم تلقی شده و اهمیت روز افزون پیدا می کند از طرفی لذت بردن از این چشم اندازها ویژگی منحصر به فرد انسان است بدین معنا که انسان ذاتا به طبیعت تمایل دارد و در کنار آن آرامش خاطر پیدا می کند و از طرف دیگر به وضوح می توان دریافت که معماری منظر فقط در راستای زیباسازی محیط گام برنمی دارد بلکه منظر و عناصر طبیعی را به گونه ای طراحی می کند که بر روان فردتاثیر مثبت داشته باشد. در این پژوهش به بازشناسی رویکرد آرامش بخش بودن معماری باغ ایرانی در تناسب با شاخصه های مناظر آرامش بخش پرداخته و نسبت به بازخوانی این رویکرد اقدام شده است. در این میان هم به معرفی پارامترهای آرام بخش توجه شده که به بهبود سلامت و افزایش میزان بهداشت روان بسیار کمک می کند و هم این پارامترها در نمونه های موردی، بررسی و پیمایش شده است.

لینک کمکی