فایل رایگان جايگاه ادبيات و تصويرسازي هاي سوررئال کتاب هاي داستاني کودک در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه ادبيات و تصويرسازي هاي سوررئال کتاب هاي داستاني کودک در ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

از آن جایی که تحولات جهان و جامعه در زمینه های ارتباطی به سرعت پیش می رود و به سمت مفهوم کشیده خواهد شد و به دلیل اهمیت مفهوم در ادبیات سوررئال نسبت به فرم برای بیان یک موضوع، استفاده از تصویرسازی سوررئال برای برقراری ارتباط با کودک و رساندن معنا، بسیار مناسب می نماید. از این روی پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان علاقه مندی کودکان به ادبیات داستانی و تصویرسازی های سوررئال و اهمیت تخیل در رشد اجتماعی آن ها انجام گردیده است. در این پژوهش بعد از بررسی بیش از 50 کتاب داستان تخیلی یکی از آن ها که دارای ادبیات و تصویرسازی های سوررئال بود، انتخاب شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر متشکل از دانش آموزان دوره دوم دبستان، منطقه 14 شهر تهران بود که به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ها نشان دهنده ی آن بود که میزان علاقه مندی کودکان به ادبیات و تصویرسازی سوررئال، ارتباط معناداری با یکدیگر دارند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش کودکان می توانند با هر بار خوانش لذت بخش داستان ها و تصویرسازی ها در جهان سوررئال، تجربه ای مفید به دست آورند.

لینک کمکی