فایل رایگان مقاله مقايسه دلبستگي به والدين، دانش و نگرش جنسي و نگرش نسبت به انتخاب همسر در دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه دلبستگي به والدين، دانش و نگرش جنسي و نگرش نسبت به انتخاب همسر در دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي :


تعداد صفحات : 16

هدف پژوهش حاضر مقایسه دلبستگی به والدین، دانش و نگرش جنسی و نگرش نسبت به انتخاب همسر در دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 97-1396 بود. تعداد 180 دانش آموز دختر (90 دانش آموز خانواده طلاق و 90 دانش آموز خانواده عادی) در این پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های دلبستگی به والدین (IPPA- R)، دانش و نگرش جنسی (SKAS) و نگرش نسبت به انتخاب همسر (ARMSS) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه‌های طلاق و عادی از نظر میزان دلبستگی به والدین، نگرش جنسی و نگرش نسبت به انتخاب همسر با یکدیگر تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 p )، به نحوی که میزان دلبستگی به والدین، نگرش جنسی و نگرش نسبت به انتخاب همسر در دانش‌آموزان خانواده‌های عادی بیشتر از دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق بود، اما از لحاظ متغیر دانش جنسی تفاوت معناداری میان دو گروه ملاحظه نشد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود که نتایج این‌گونه تحقیقات در اختیار مراکز و سازمان‌های مختلف مربوطه قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس نتایج پژوهش، برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

لینک کمکی