فایل رایگان مقاله کاربرد روانشناسي اجتماعي در توسعه روستايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کاربرد روانشناسي اجتماعي در توسعه روستايي ايران :


تعداد صفحات : 30

مفهوم توسعه به‌طور عام و توسعه روستایی به‌طور خاص، دارای ابعاد بسیار وسیع و گسترده‌ای می‌باشد. ازاین‌رو، مطالعه و بررسی ابعاد مختلف آن نیازمند دیدگاه‌های مختلف و در نتیجه رشته‌های متفاوت می‌باشد. روان‌شناسی اجتماعی یکی از علومی است که در مطالعات و مباحث توسعه روستایی نادیده گرفته شده است. رشته روانشناسی اجتماعی به‌عنوان علمی کاربردی، می‌تواند در راستای مباحث و مسائل توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد. ازاین‌رو، بررسی ظرفیت کاربرد این رشته در توسعه روستایی ایران هدف این مطالعه مروری بود. در این راستا، ابتدا مسائل و مشکلات توسعه روستایی ایران مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن به تحلیل کاربرد روان‌شناسی اجتماعی در آن‌ها پرداخته شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که روان‌شناسی اجتماعی در سه سطح مسائل روستا از قبیل مسائل مفهومی، مدیریتی و آشکار ظرفیت کاربرد بالایی دارد. در پایان، پیشنهاداتی برای چگونگی کاربرد روان‌شناسی اجتماعی در توسعه روستایی ارائه شده است.

لینک کمکی