فایل رایگان مقاله پيشينه تاريخي فرهنگ استراتژيک «عزت طلبي» در سياست خارجي شاه عباس صفوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيشينه تاريخي فرهنگ استراتژيک «عزت طلبي» در سياست خارجي شاه عباس صفوي :


تعداد صفحات : 29

عده ای بر این باورند که در سال های پس از انقلاب اسلامی، حفظ شان و عزت طلبی در سیاست خارجی بر منافع ملی رجحان داشته است و از این رهگذر منافع ملی بعضا مغفول واقع شده اند. اما باید بیان کرد این میزان از توجه به شان و عزت جویی می تواند بر گرفته از« فرهنگ استراتژیک منزلت طلب» ایرانیان باشد. در واقع این امر نه الزاما بعد از انقلاب اسلامی بلکه، قرن هاست در تعامل ایران با جهان خارج اعمال شده که می توان دوران صفویه را بعنوان یکی از نخستین تجلیات تجربه فرهنگ استراتژیک منزلت طلبی در سیاست خارجی معاصر ایران نام برد.
بنابراین ، مقاله حاضر با کاربست مفهوم تحلیلی « عزت جوئی » و با رویکردی تاریخی و روشی توصیفی ـ تحلیلی ، در پی اثبات این فرضیه است که مفاهیم دیگری بجز کسب «قدرت» و «امنیّت» همچون« عزت جوئی » با سه مؤلّف «محدودیّت خودخواسته در منازعات» ، « اولویّت هویّت» و « منزلت جوئی» قابلیّت تبیین سیاست خارجی ایران را در دوران شاه عباس صفوی دارد ؟

لینک کمکی