فایل رایگان مقاله تبيين راهبردهاي محورهاي سه‌گانه داخلي، منطقه‌ايي و بين‌المللي در مناقشه‌ سوريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تبيين راهبردهاي محورهاي سه‌گانه داخلي، منطقه‌ايي و بين‌المللي در مناقشه‌ سوريه :


تعداد صفحات : 40

وقوع خیزش های مردمی و عربی در اواخر 2010 و نفوذ این جنبش ها از درعا وارد سوریه شد. با توجه به اینکه بحران سوریه، یک بحران سیاسی و امنیتی چندجانبه، پیچیده و بازیگران مختلف با اهداف متضاد و متعارض است، لذا هدف از نوشتن این مقاله تبیین دقیق موضوع، بازیگران دخیل را به سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم می‌کند. هر بازیگر داخلی و حامی خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی، آن دارای اهدافی هستند که حفظ و یا سقوط دولت بشار اسد هدف محوری سیاست های راهبردی آن ها است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی و تبیین راهبردهای محورهای سه گانه داخلی، منطقه ایی و بین‌المللی در مناقشه سوریه است.در بحران سوریه دو نگرش گوناگون دیده می‌شود. برخی از ناظران این بحران را در راستای جنبش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌دانند. در این نگاه سوریه همانند سایر کشوهای عربی و آفریقایی، گرفتار مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از منظر دیگر، بحران سوریه، معلول معادلات و تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و بین‌المللی است. لذا مسائل داخلی و تغییرات نقش قدرت‌های منطقه‌ای و معادلات بین‌المللی مسبب این چالش تاریخی است که هدف منطقه ایی آن جز تضعیف محور مقاومت به رهبری ایران و نقش روسیه در سوریه نیست. در بُعد داخلی این بحران تداوم خیزش های مردمی است؛ پس باید آن کشور را آوردگاهی برای رقابت‌ها و سیاست های راهبردی قدرت‌های منطقه ایی و فرامنطقه ایی و نیز چالش های درونی-تاریخی دانست.

لینک کمکی