فایل رایگان مقاله سل اوليه طحالي در يک بيمار زن 43 ساله، از بيمارستان فاطمي شهر اردبيل: گزارش مورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله سل اوليه طحالي در يک بيمار زن 43 ساله، از بيمارستان فاطمي شهر اردبيل: گزارش مورد :


تعداد صفحات : 6

زمینه و هدف: سل یکی از 10 علت مرگ‌ومیر در سراسر دنیا است. این بیماری همراه با درگیری ریوی و خارج ریوی دیده می‌شود. گره‌های لنفاوی، پلور، دستگاه ادراری تناسلی، استخوان و بافت مننژ از ارگان‌های خارج ریوی عمده درگیر در این بیماری هستند. عفونت اولیه طحال از موارد نادر گرفتاری سل است. در این مطالعه به بررسی یک مورد بیمار مبتلا به سل اولیه طحال پرداخته شده است.
معرفی مورد: بیمار خانم 43 ساله‌ای است که با شکایت درد شکم و احساس سنگینی در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل بستری و تحت عمل اسپلنکتومی قرار گرفت. در نمونه پاتولوژی حاصل از طحال خارج‌شده، گرانولوم‌های پنیری متعددی همراه با سلول‌های اپیتلوئید و سلول‌های بزرگ لانگهانس مشاهده گردید که تشخیص سل اولیه طحال داده شد.

لینک کمکی