فایل رایگان مقاله ارائه ي مدل مداري جديد براي پارامترهاي معادلات سلول عصبي هاجکينگ هاکسلي با توان پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارائه ي مدل مداري جديد براي پارامترهاي معادلات سلول عصبي هاجکينگ هاکسلي با توان پايين :


تعداد صفحات : 9

DOR: 98.1000/1735-7152.1398.16.113.0.2.1575.1606

در این مقاله، توابع α و β و متغیرهای گیت مربوط به معادلات متغیرهای گیت سلول عصبی هاجکینگ هاکسلی بررسی می‎شود. متغیرهای گیت سلول عصبی هاجکینگ هاکسلی، نرخ باز و بسته شدن یون های کلسیم و پتاسیم را نشان می‎دهد. توابع متغیر α و β، توابعی نمایی بر حسب پتانسیل پوسته u می‎باشند که توسط هاجکینگ و هاکسلی برای تنظیم و تطبیق معادلات مربوط به سلول عصبی به طور تجربی بدست آمده‎اند. در این مقاله، این معادلات توسط ترانزیستور FGMOS طراحی شده‎اند که هزینه، پیچیدگی، ولتاژ و توان کمتر را به دنبال دارد. این ترانزیستورها در ناحیه‎ی زیرآستانه دارای ولتاژ و توان بسیار پایین هستند، از این رو توان مصرفی مدارهای پیشنهادی بسیار پایین می باشد. شبیه سازی توسط نرم افزار Hspice با تکنولوژی 0.18 میکرومتر انجام شده است و مساحت اشغال شده‎ی سیلیکون برای مدار متغیر های گیت طراحی شده برابر 115μm×60μm می‌باشد.

لینک کمکی