فایل رایگان مقاله ساختار جديد از يک مقايسه گر تحمل پذير خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ساختار جديد از يک مقايسه گر تحمل پذير خطا :


تعداد صفحات : 9

DOR: 98.1000/1735-7152.1398.16.93.0.2.1587.1575

در این مقاله یک طراحی جدید از مقایسه گر تحمل پذیر خطا ارائه شده که با افزودن یک یدکی بدون خطا می‌تواند بدون اثرگذاری و ایجاد وقفه بر روی عملکرد عادی مقایسه گر، آن را به یک سیستم تحمل پذیر خطا تبدیل کند. مدار برای راحتی عملیات تست به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده و یک یدکی برای پیکربندی جدید به آن اضافه شده است. ما از روند بازیابی پویا و روش hot-standby در عیب یابی و تصحیح استفاده کرده ایم که این قابلیت را دارد که بدون اعمال وقفه به روند عادی سیستم، آن را تست و خطا را آشکار و پیکربندی مجدد انجام دهد. این روش در پارامترهای مساحت، تاخیر و پیچیدگی مدار بسیار کارآمد است.

لینک کمکی