فایل رایگان مقاله رشد ميکرومتري نانوصفحه‌هاي شش‌ضلعي هسته مشترک پنتاکسيد واناديم به‌عنوان ماده فعال الکترود کاتد باتري يون ليتيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رشد ميکرومتري نانوصفحه‌هاي شش‌ضلعي هسته مشترک پنتاکسيد واناديم به‌عنوان ماده فعال الکترود کاتد باتري يون ليتيم :


تعداد صفحات : 8

DOR: 98.1000/1735-7152.1398.16.25.0.2.1585.1605

سنتز نانوساختار پنتاکسید وانادیم با استفاده از روش رفلاکس و بدون استفاده از مواد افزودنی مانند واکنش‌دهنده‌های سطحی ارائه می‌شود. رشد نانوساختارها در شرایط واکنش مختلف مانند دما و غلظت‌های مختلف مورد بررسی قرارگرفته‌است. مورفولوژی نانوساختارها، نانوصفحه‌های شش‌ضلعی میکرومتری است که از هسته‌ای مشترک رشد می‌کنند. قطر شش‌ضلعی‌ها در حدودmm 5 و ضخامت نانوصفحه‌ها کمتر ازnm 250 است. نتایج پراش اشعه ایکس بیانگر این است که در مرحله رفلاکس نانو ذرات وانادات آمونیوم هیدراته تشکیل می‌شود. میکرو ساختار پنتاکسید وانادیم از کلسینه‌کردن وانادات آمونیوم هیدراته در دمای°C 400 به‌دست می‌آید. این نانوساختار به‌عنوان ماده ی فعال الکترود کاتد در باتری نیم سل یون لیتیم با یک پیک آندی و کاتدی ازنظر الکتروشیمیایی فعال است و واکنش برگشت پذیر انجام می دهد.

لینک کمکی