فایل رایگان مقاله آسيب‌شناسي آزمون‌هاي هماهنگ برگزار شده در 9 حرفه آموزشي در اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله آسيب‌شناسي آزمون‌هاي هماهنگ برگزار شده در 9 حرفه آموزشي در اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان ايلام :


تعداد صفحات : 26

دف پژوهش حاضر سنجش آزمون‌های برگزار شده در 9 حرفه آموزشی هماهنگ در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی، کاربردی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پاسخ‌نامه تصیح شده و سوالات آزمون هماهنگ 9 گانه در سال 1395 در حرفه‌های کیف دوزی، قالی‌باف، برق کار صنعتی درجه 2، نقشه کش ساختمان، پرورش دهنده قارچ دکمه‌ای، مدیرآموزشگاه فنی و حرفه‌ای، دریل‌کار و اره‌کار، تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی و پرورش گیاهان دارویی می‌باشد. جامعه آماری شامل 1700 نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون‌های فوق بوده و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 430 نفر تعیین گردید، نمونه آماری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که بیشترین عدم پاسخگویی به سوالات در حرفه تعمیرکار اتومبیل‌های سواری به میزان 47 درصد و کمترین عدم پاسخگویی به سوالات در حرفه کیف‎دوز با میانگین 6/12 درصد سوالات بوده است. عوامل اصلی عدم پاسخگویی به سوالات 1- طرح سوال خارج از استاندارد آموزشی 2- عدم تسلط مربی به بخشی از توانایی‌ها 3- عدم تدریس بعضی از توانایی‌های مندرج در استاندارد توسط مربیان 4- کمبود تجهیزات و امکانات در بعضی از استانداردها و توانایی‌ها 5- غیبت کارآموزان در انتهای دوره‌های آموزشی می‌باشد. کلمات

لینک کمکی