فایل رایگان مقاله تحليل تجارب زيسته زنان زنداني شهر سنندج از آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در زندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل تجارب زيسته زنان زنداني شهر سنندج از آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در زندان :


تعداد صفحات : 29

هدف از پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته زنان زندانی شهر سنندج از آموزش‌ فنی و حرفه‌ای در زندان است. در این پژوهش از رویکرد کیفی، استراتژی پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه عمیق با مشارکت‌کنندگان، به‌منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش و دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد. در این پژوهش تلاش شد تا درک مشارکت‌کنندگان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زندان و همچنین ارزیابی آنان از اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زندان تحلیل شود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 9 نفر از زنان زندانی کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج بودند که در دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای که در زندان شرکت داشتند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه آنان با استفاده روش مصاحبه عمیق جمع آوری و با بهره گیری از استراتژی تحلیل مضمونی، تحلیل شد. در تحلیل داده‌ها چهار بعد زمینه‌های قبل از زندان، زندان، آموزش در زندان و انگیزه مددجویان برای حضور در دوره‌های آموزشی و اثرات این دوره‌ها در توانمندسازی مددجویان موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که زنان زندانی با زمینه‌های جرم متفاوت، انگیزه‌ی زیادی برای شرکت در کلاس‌های مهارت‌آموزی دارند. همچنین بررسی تجارب مددجویان نشان داد که حضور در این کلاس‌ها نقش مثبتی درباز توانمندسازی همه‌جانبه مددجویان داشته و در اکثر موارد با توانمندسازی شغلی و اقتصادی و فراهم نمودن فضای بازسازی مددجویان ازلحاظ روحی، روانی و تربیتی زمینه‌ی ارتکاب مجدد جرم در بین مددجویان را کاهش می‌دهد.

لینک کمکی